Vega lite api miss-behaving

I prepared this vegalite visualization:



createChart = function (data) {
 max_d = d3.max(data, record => parseFloat(record.d));
 max_e = d3.max(data, record => parseFloat(record.e));
 max_y_scale_value_for_d = d3.max([100, max_d]);
 max_y_scale_value_for_e = d3.max([100, max_e]);

 const mpg = vl.markLine()
       .data(data)
       .transform([{ "calculate": "toNumber(datum.d)", "as": "d2" }, { "calculate": "toNumber(datum.e)", "as": "e2" }])
			 
       .encode(
           vl.x()
            .fieldN('student_name')
            .title('students')
            .axis({ labels: false, ticks: false })
            .sort('-y'),
           vl.y()
            .fieldQ('d2')
            .scale({ "domain": [0, max_y_scale_value_for_d] })
            .title('D'),		
           vl.tooltip([{ 'field': 'student_name', 'title': 'Sudent Name' },
                 { 'field': 'd', 'title': 'D' },
                 { 'field': 'e', 'title': 'E' }])
                ).width(500).height(250);

 const hp = mpg.markLine({ color: '#227a15' })		
       .encode(
           vl.y()
            .fieldQ('e2')
            .scale({ "domain": [0, max_y_scale_value_for_e] })
            .title('E')
           );

 const plot = vl.vconcat(
            vl.layer(mpg, mpg.markCircle()),
            vl.layer(hp, hp.markCircle({ color: '#227a15' }))
           )

 return plot.toObject();
}

const chart_spec_json = this.createChart(data)
const opt = {
        renderer: "canvas",
        actions: false
      };
vegaEmbed("#stats", chart_spec_json, opt);

Run the above code to see how it gets rendered. This is how it looks. (Sorry forum is not allowing me to have more than one image embedded.)

However, when I do the exact same with the same code and the same data (with only real student names), with same version of dependencies loaded in my development environment, it gets rendered like this:

enter image description here

Notice the weird horizontal spike in the line charts. It seems that one student is not getting correctly sorted in the order. But why this might be happening?

You can check the example in action embedded in this stackoverflow question.

(I have to put this as a comment as forum did not allow to have more than one URL in the question.)

There are certainly a few folks here who know VegaLite very well, so you might get a better answer than this, but this really isn’t a forum for general Javascript questions. In particular, using something like vegaEmbed to embed into a webpage, is outside the scope of this forum.

Having said that, you can certainly use Observable to generate those charts, as shown in this notebook. You can also use Observable’s embedding features to embed those charts, like so:

1 Like

Well, actually I tried the same visualization in Observable already here. It renders correctly. I used vega-embed to embed it in stackoverflow post, which I copy pasted in above original question. I was unaware of observable embed function. Also used vega-embed in out project also as I cannot find other option to render vega lite api output.

I didnt get what exactly you were saying:

 1. Do you mean to say I can do away with vega-embed in original question above?
 2. Do you mean to say vega-embed can be the culprit in the visualization glitch in my development environment? (But then it gets rendered correctly in the stackoverflow)

When asking questions here, it’s usually a good idea to include a pointer to a notebook with your work, if you’ve got one.

Perhaps. There might be good reasons to use vega-embed in your workflow, like your accustomed to it or you’re working with other folks who arre already using it. But, yes, I also think that embedding from Observable is a viable approach - in fact, the preferred approach by folks who use this forum.

Well, I don’t know anything at all about vega-embed and, really, I don’t think this forum is a good place to be asking about vega-embed.

1 Like

Then it’s not the same data, though? Try filtering/modifying your dataset until the error goes away. This should allow you to narrow down the offending item.

Note that you can fetch local data in an Observable notebook without having to upload it. Just start a local HTTP server to serve your JSON or CSV:

npx http-server --cors

Alternatively you can add a file input to temporarily attach your data while keeping it local.

1 Like

@mootari @mcmcclur Finally I am able to replicate the issue.
It happens when there are two students with one non zero value and one zero value. Below student134 has these values:

{"student_name": "student 134", "e": 0, "d": 0}
{"student_name": "student 134", "e": "86.98", "d": "89.94"}

and leads to this spike:

This also happens with same student with two non zero values:

Why is this so? Cant there be two students with same name? Is this a bug or did I miss some vega spec config?

Your x axis is a nominal axis based on student names, so this behavior seems to be expected? You’d probably at least need a second sort criteria to handle the ill defined cases (e.g. multiple zero values), but you may want to use the data index instead and just refer to the name for the labels (if possible).

Note also that it helps a lot to reduce your example to the bare minimum that is necessary to understand the problem (both as a courtesy and to limit noise). In your case, the dataset can be reduced to

data2 = [
 { student_name: "student 1", e: 100.15, d: 171.30 },
 { student_name: "student 134", e: 86.98, d: 89.94 },
 { student_name: "student 156", e: 100.30, d: 120.86 },
 { student_name: "student 157", e: 81.07, d: 88.76 },
 { student_name: "student 192", e: 0, d: 0 },
 { student_name: "student 193", e: 0, d: 0 },
 { student_name: "student 134", e: 0, d: 0 }
]

and the relevant Vega-Lite code to

test1234 = {
 const mpg = vl
  .markLine()
  .data(data2)
  .encode(vl.x().fieldN("student_name").sort("-y"))
  .width(500);

 const hp = mpg.markLine().encode(vl.y().fieldQ("e"));

 return vl.layer(hp).render();
}

1 Like